در حالی که نظام حتی پس از 9 دی 88 به دنبال حصر یا محاکمه سران فتنه نرفت و پس از 25 بهمن 89 که برخی از ایشان حامیانشان را به خیابان فراخواندند تا مدل تشنجات سوریه را در کشور پیاده کنند، براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ایشان را محصور نمود تا از ادامه اقدامات خیانت‌‌بارشان جلوگیری گردد.

از سوی دیگر از آنجا که مجازات واقعی سران فتنه با توجه به خیانت‌هایی که کردند و خسارتهایی که به کشور وارد کردند، به احتمال قریب به یقین چیزی جز اعدام نیست و از سوی دیگر، ایشان که زمانی در انقلاب نقش برجسته‌ای داشته‌اند حاضر به تعهد مبنی بر عدم تکرار خیانت‌های خود نیستند، این حصر همچنان ادامه یافته است.

نکته جالب این که امروز اکثریت قریب به اتفاق مردم براساس نظرسنجی‌های داخلی و خارجی دغدغه رفع حصر ندارند و می‌گویند نظام در برابرشان بسـیار مسامحه نموده است که تنها به جهت جلوگیری از ادامه خیانت‌هایشان ایشان را حصر کرده است ولی با این وجود جریانی خاص که ثابت کرده‌اند در صورت فرصت یافتن به هیچ چیزی پایبند نیستند، می‌کوشد مشکلات اصلی مردم را به حاشیه ببرند تا حصر برجسته شود.

علی رغم این که هم سران خائن فتنه تاکنون از اشد مجازات در امان مانده‌اند و هم در کار خانواده و بهره‌مند از امکانات رفاهی و درمانی و ورزشی هستند اما جریانی که امروز با الگوگیری از سایر جریانات و اشخاص مجرم و منحرف، با توسل به اعتصاب غذا و مظلوم‌‎نمایی بابت کهولت سن، به دنبال رفع حصر است تا اگر حصر شکست این را یک موفقیت و مرحله‌ای از فتح سنگر به سنگر قلمداد کنند و با استفاده از این مدل به دنبال امتیازگیری در صحنه‌های دیگر بروند.

 این جریان در این فکر است که اگر هم حصر نشکست که با ایجاد مظلوم‌نمایی و تهییج احساسات بخشی از ناآگاهان سیاسی بستری برای تحرکات پس از مرگ این عناصر خودفروخته ایجاد خواهند کرد.

در فکر این جماعت اینچنین می‌گذرد که اگر هم حصر شکست و محاکمه علنی شروع شد با بمب باران رسانه‌ای و در اختیار گرفتن فضای روانی خواهند کوشید جامعه را دوباره به سمت دوقطبی سازی ببرند. سناریوی دیگرشان این است که اگر حصر شکست و محاکمه غیرعلنی انجام شود هم که با جنگ روانی و تهییج فضای روانی کشور، صلاحیت و عدالت محکمه را زیر سوال خواهند برد.

امروز این جریان می‌کوشد در حالی که مشکلات اصلی مردم، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه معیشتی است، فضا را به سمت سیاست‌زدگی و تنش حرکت دهد و در این مسیر از هر حربه‌ای از جمله حصر نهایت استفاده ابزاری را می‌نماید! حال این که اگر این خائنان از حصر هم آزاد شوند، خواهند کوشید ایشان را به سطوح بالای سیاسی سوق دهند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید